top of page

Meet the Executive Team

sharmila.jpeg

Sharmila Vidyadhara

President

vasanth.jpeg

Vasanth Balagere

Vice-President

sudarshan.jpeg

Sudarshan Nagabhushanrao

Treasurer

ramya.jpeg

Ramya Prasad

Entertanment

Ashwini.jpeg

Ashwini BK

Membership

samarath.jpeg

Samarth Bhushan

Literary

PHOTO-2023-07-06-21-46-23.jpg

MC Gowda

Food

sandeep.jpeg

Sandeep Belliappa

General Secretary

satish.jpeg

Satish Gowdra

Communication & Publicity

banakar.jpeg

Raj Banakar

Hospitality & Outreach

bottom of page